Cenník

Cenník pre jednoduché účtovníctvo:


Účtovná položka (položka v peňažnom

denníku, v knihe pohľadávok, v knihe

záväzkov, príp. v pomocných knihách/položka

v daňovej evidencii) 0,80 € min. 70 € / mesiac

Daňové priznanie fyzickej osoby –

podnikateľa a účtovná závierka 65 €

Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného

výkazu - štandardný platiteľ 40 €

Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH

(napr. z prijatej služby) 25 €

Súhrnný výkaz k DPH 20 €

Pre malé alebo veľké firmy, je cena dohodou!2024 © lconsultingsk.sk / Všetky práva vyhradené. 
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!